In uw winkelmandje: 0 Artikel, 0,00 EUR

Schimmels in huis kunnen kanker veroorzaken

Causaal verband tussen kanker en schimmel

De aanwezigheid van verschillende mycotoxinen (uiterst giftige stoffen die geproduceerd worden door schimmels) in huizen wijst op een potentieel gezondheidsrisico voor de bewoners ervan.
Dat blijkt uit het doctoraatsonderzoek van Barbara Delmulle (laboratorium voor Bromatologie, faculteit Farmaceutische Wetenschappen) die 21 van deze mycotoxinen in de binnenlucht en in het neergedaald stof afkomstig van gebouwen met waterschade en schimmelgroei opspoorde.

“Het isoleren van huizen krijgt momenteel de nodige aandacht omwille van de nieuwe maatregelen van de regering aangaande energiezuinige woningen en tevens omwille van de aanhoudende koude. We mogen echter niet vergeten om de woning droog te houden en om de woning goed te verluchten”, aldus Dr. Barbara Delmulle. Het ‘Sick Building Syndrome’ (SBS) of ‘Ziek (door) Gebouwen Syndroom’ omvat een groep niet-specifieke en vage symptomen zoals irritatie van de neus- en oogslijmvliezen, hoofdpijn, dermatitis, lusteloosheid en andere vervelende kwalen. Deze symptomen zijn te wijten aan het verblijf in een gebouw met slechte luchtkwaliteit en worden vaak geassocieerd met schimmelgroei. Tot op vandaag zijn er echter nog geen duidelijke oorzaken gekend. Dit in tegenstelling tot ‘gebouw-gerelateerde ziekten’, waarbij symptomen een duidelijk gevolg zijn van blootstelling aan één of meerdere gekende materialen. (Legionellaziekte, CO vergiftiging etc.). Vocht in gebouwen wordt in verband gebracht met ademhalingsstoornissen. Mijten zouden hierin een rol spelen maar zeker en vast ook schimmels en bacteriën. Schimmels kunnen schadelijk zijn door het opwekken van allergieën, infecties en/of toxische effecten van mycotoxinen. Mycotoxinen of schimmeltoxinen zijn uiterst giftige stoffen (toxinen) die geproduceerd worden door schimmels.

Kankerverwekkende stoffen

Aflatoxine B1 en B2 werden het vaakst teruggevonden in de lucht van de onderzochte gebouwen. Aangezien aflatoxinen door het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) als carcinogenen geclassificeerd zijn en dus kankerverwekkend voor de mens, baart hun aanwezigheid in de binnenlucht van huizen serieuze zorgen. Verder is ochratoxine A - mogelijks kankerverwekkend voor mensen volgens IARC - hoofdzakelijk aanwezig in stof, dus ook gemakkelijk inhaleerbaar, en moet de aanwezigheid ervan beschouwd worden als een potentieel gevaar. Toch is verdere interpretatie van de kwantitatieve gegevens nog niet mogelijk wegens gebrek aan kennis in verband met toxiciteit van mycotoxinen na inademing. Er is daarom nood aan uitgebreide risico-analyse van deze toxinen in gebouwen. Verder onderzoek toonde in de beschimmelde huizen ook de mogelijke aanwezigheid aan van andere mycotoxinen die tot op de dag van vandaag weinig of niet onderzocht zijn. “Nagenoeg alle woningen hebben te kampen met vocht en schimmelgroei, zeker op risicoplaatsen zoals badkamer, kelder of wasplaats. Naast het goed isoleren van woningen, is het uiterst belangrijk om de woning goed te verluchten en droog te houden teneinde schimmelgroei te voorkomen”, concludeert Dr. Benedikt Sas, Chief Business Officer van Food2Know*.

Bron: Universiteit van Gent 12-01-2009

* Food2Know van de Universiteit Gent groepeert onderzoekers van meer dan 35 laboratoria die verspreid zijn over 5 verschillende faculteiten, de Hogeschool Gent en het ILVO.

Hulda Clark Zappers -- Bloedzapper Bob Beck -- Natriumbicarbonaat -- Prebiotica -- Colonlife -- Colloidaal Zilver -- LCD Minizapper -- Colonlife Kanker is een schimmel is een boek geschreven door Dr Simoncini ISBN 88-87-24108-2